17/03/2018

Kørelærer Bil

Jobbet som kørelærer

Jobbet som kørelærer er et særdeles populært erhverv. Som kørelærer er du din egen herre, du bestemmer selv dine arbejdstider, arbejdsdage og planlægger selv, hvornår du holder ferie.

Jobbet som kørelærer giver en afvekslende hverdag med teoriundervisning, undervisning i skolevogn og undervisning på køreteknisk anlæg. Du har efter afsluttet uddannelse mulighed for at arbejde for en allerede etableret køreskole eller åbne din egen køreskole.

 

Kørelæreruddannelsen hos RenTrafik

Hos RenTrafik vægter vi faglighed og undervisning tilpasset den enkelte aspirants forudsætninger. Vores undervisere er særligt godkendte kørelærere til alle kørekortkategorier og har flere års erfaringer med uddannelse af kørelæreraspiranter. Hos RenTrafik kan du forvente et undervisningsforløb, som stemmer i overens med lovgivningen, således at du får et sikkert forløb og er rustet til arbejdet som selvstændig kørelærer.

RenTrafik tilbyder både dag, aften- og weekend, således at du kan vælge et undervisningsforløb, som tilgodeser dine behov.

 

Formelle krav

Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.
Du skal have erhvervet førerret og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.
For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

 

Du har erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj) samt.

Du har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

Der kan søges merit for den del af pædagogiskuddannelse, hvis kravene til ovenstående opfyldes på anden vis. Dokumentation til dette sendes til færdselsstyrelsen for endelig godkendelse. Kontakt køreskolen RenTrafik for vejledning.

 

Pris for kørelæreruddannelsen hos RenTrafik

Undervisningen gennemføres på ca. 8 måneder.

Ved start betales 5900,-

Derefter betales 7 rater a' 4900,- hver den 1. i måneden.

Der skal køres med elev på vej 20 lektioner af 300,-

Samlet pris  46200,-

Opstart

Mandag den 2 september 2019

 

Vil du i gang med det samme eller har du spørgsmål? Kontakt os og hør hvornår du kan starte på kurset.