Efteruddannelse af kørelærere

RenTrafik er godkendt af Færdselsstyrelsen til at udbyde den lovpligtige efteruddannelse for kørelærere.

Kurset er henvendt til kørelærere, der som betingelse for fornyelse af kørelærer-godkendelsen, skal have gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus. RenTrafik optager kursister ligegyldig eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

Det faglige indhold på kurset inkluderer:

 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og
  færdselssociologi
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse
 • Miljørigtig kørerteknik og køretøjsteknik

Du vil blive undervist af kompetente undervisere, der skaber rammen for et optimalt udbytte af kurset. Undervisningen veksler mellem oplæg, hvor du kan tilegne dig ny viden, samt gruppearbejde, refleksion og fordybelse, hvor du kan arbejde med den nye viden. Du kan læse mere om de fysiske rammer på køreskolen her.

Efter gennemført kursus kan du forvente at have opnået følgende:

 • Har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så
  du kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter
  hvad deltagerne og stoffet kræver
 • Kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en
  undervisningslektion
 • Har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og
  færdselssociologi
 • Har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende
  lærervejledninger,
 • Har viden om relevante love og bekendtgørelser, og har viden om
  administrative bestemmelser for køreuddannelsen

RenTrafik har tilrettelagt efteruddannelsen i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens retningslinjer i “Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere”.

Hvis du har nogen spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte os.

Efteruddannelse

Prisen for efteruddannelsen

6000,- ekskl. moms

Hvornår afholdes næste kurses?

Vi afholder kursus både som dag- og aftenhold. 

Læs mere under holdstart

Hvor afholdes kurset?

Kurset afholdes hos RenTrafik på Sjælland. Adresse: Jernbanegade 57, 4690 Haslev

Prisen for efteruddannelsen hos RenTrafik er 6000 kr. ekskl. moms.